Hi,<div><br></div><div>I'm using riak with erlang client and haproxy. start_link/2 was successful but get_server_info is giving an error.</div><div><br></div><div><a href="http://dpaste.com/709996/">http://dpaste.com/709996/</a></div>
<div><br></div><div>I googled but wasn't able to find any solution. Any ideas?</div><div><br></div><div>Thanks,</div><div>Buriwoy</div>